Entries by Vé máy bay du học sinh

Dịch Vụ Cho Trẻ Sơ Sinh

Điều kiện vận chuyển Hành khách đi cùng trẻ sơ sinh (INF) Chấp nhận vận chuyển INF khoẻ mạnh, sinh đủ tháng nếu đi cùng  cha, mẹ/người giám hộ của INF hoặc người được uỷ quyền. Mỗi cha, mẹ/người giám hộ của INF hoặc người được uỷ quyền chỉ được đi cùng 01 INF. Nếu […]

Tổn thất về hành lý

Hành lý bị hư hỏng/mất đồ Ngay khi nhận hành lý mà có phát hiện tổn thất về hành lý (mất cắp, thiệt hại, chậm trễ), hành khách phải thông báo cho Vietnam Airlines ngay sau khi phát hiện ra tổn thất đó tại địa điểm trả hành lý để Vietnam Airlines lập Biên bản […]

Kiểm tra an ninh hành lý

Vì lý do an toàn cho chuyến bay, nhà vận chuyển có thể yêu cầu hành khách cho kiểm tra người cũng như hành lý, và nếu hành khách vắng mặt khi đã được yêu cầu thì nhà vận chuyển vẫn có thể tiến hành kiểm tra hành lý nhằm mục đích xác minh hành […]

Hành lý hạn chế vận chuyển

Hàng hóa nguy hiểm Hàng nguy hiểm là các vật phẩm hoặc vật chất có thể gây rủi ro đối với sức khỏe, an toàn. của cải hoặc môi trường. Nó bao gồm không chỉ các chất có tính chất nguy hiểm được biểu hiện rõ như axít, chất phóng xạ, chất độc và chất […]