Hải quan sân bay

Các trường hợp cần khai báo hải quan

Theo luật Việt Nam, hành khách cần phải khai báo vào tờ khai Hải quan trong các trường hợp sau:

  • Mang trên 300gr Vàng.
  • Mang trên 15.000.000 đồng Việt Nam hoặc mang ngoại tệ tiền mặt trên 5.000 USD.
  • Mang hàng tạm nhập, tái xuất và ngược lại.

Thông tin về Hải quan:

  • Người nhập cảnh Việt Nam được miễn thuế không quá 1,5 lít rượu trên 22 độ và 2 lít rượu dưới 22 độ; 400 điếu thuốc lá; 100 điếu xì gà; 500 gr thuốc lá sợi.
  • Các vật phẩm khác được mang theo khi nhập cảnh được miễn thuế trị giá không vượt quá 5 triệu đồng.

Người nhập cảnh mang theo hành lý vượt mức quy định nêu trên thì phải khai báo vào tờ khai ký hiệu HQ/2002 PMD và nộp thuế theo luật định.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *