Hành lý trả trước của Vietnam Airlines

1. Hành lý trả trước của Vietnam Airlines là gì?

Hành lý trả trước là một dịch vụ đặc biệt do Vietnam Airlines cung cấp cho phép Quý khách trả trước hành lý quá cước của mình.

Hành lý trả trước được bán theo gói 5kg.

2. Hành khách nào được mua Hành lý trả trước

Tất cả mọi Quý khách có chỗ đã được xác nhận và mua vé của Vietnam Airlines đều được mua Hành lý trả trước, ngoại trừ trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.

3. Hành khách có thể mua nhiều gói Hành lý trả trước không?

Quý khách được mua tối đa 10 gói Hành lý trả trước (50kg).

4. Làm thế nào để mua Hành lý trả trước

Quý khách có thể mua Hành lý trả trước trên website www.vietnamairlines.com hoặc tại các Phòng vé/Tổng Đại lý của Vietnam Airlines tối thiểu sáu (6) tiếng trước giờ khởi hành ​​của chuyến bay.

Trên website www.vietnamairlines.com, Quý khách có thể mua Hành lý trả trước: (i) trong quá trình đặt chỗ; hoặc (ii) sau khi đã kết thúc quá trình mua vé (tại Phòng vé/Đại lý hoặc website www.vietnamairlines.com) nhưng chưa mua Hành lý trả trước. Quý khách phải sử dụng Mã đặt chỗ của Vietnam Airlines và email đăng ký khi mua vé để mua Hành lý trả trước.

5. Hành lý trả trước được bán trên đường bay nào và giá bao nhiêu?

Hành lý trả trước được bán trên các chuyến bay mang số hiệu của Vietnam Airlines và do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác. Vì hạn chế điều kiện khai thác nên Vietnam Airlines không áp dụng bán Hành lý trả trước trên một số chặng bay Nội địa.

Nếu phần hành trình khách làm thủ tục gửi hành lý gồm 2 chặng bay trở lên nối chuyến trong 24 tiếng nhưng có 1 chặng không bán hành lý trả trước, không áp dụng bán Hành lý trả trước cho các chặng còn lại.

Quý khách có thể tham khảo tại đây để biết giá và các đường bay cung cấp dịch vụ Hành lý trả trước.

Lưu ý:

Quý khách có hành trình đi/đến Mỹ/Canada với Hành lý miễn cước hệ kiện không được mua Hành lý trả trước cho phần hành lý vượt quá tiêu chuẩn miễn cước (số kg vượt quá mỗi kiện hoặc số kiện vượt quá tiêu chuẩn) trong bất kỳ trường hợp nào.

6. Hành lý trả trước có được chuyển nhượng không?

Hành lý trả trước không được chuyển nhượng, chỉ có giá trị cho đúng Quý khách, đúng chuyến bay mà Quý khách đã mua vé và Hành lý trả trước.

Hành lý trả trước đã mua không được sử dụng để đổi sang vé hoặc các dịch vụ khác.

7. Nếu tôi thay đổi đặt chỗ thì Hành lý trả trước có được thay đổi không?

Nếu Quý khách thay đổi đặt chỗ sang chuyến bay mới do Vietnam Airrlines khai thác trên cùng chặng bay, Hành lý trả trước được phép chuyển sang chuyến bay mới này. Ngoài ra, việc thay đổi phải được thực hiện trước 6 tiếng so với giờ khởi hành của chặng bay đã mua và trước 6 tiếng so với giờ khởi hành của chặng bay mới.

8. Nếu tôi thay đổi hành trình, Hành lý trả trước có được thay đổi không?

Hành lý trả trước không được thay đổi hành trình.

9. Hành lý trả trước có được hoàn tự nguyện không?

Hành lý trả trước không được chi hoàn tự nguyện. Ngoại trừ: Hành lý trả trước bán kèm với vé có hành trình xuất phát từ Hàn Quốc và hoàn toàn chưa sử dụng được phép chi hoàn. Mức phí chi hoàn bằng 25% giá trị Hành lý trả trước chưa sử dụng.

10. Nếu chuyến bay/hành trình bị thay đổi do Vietnam Airlines, Hành lý trả trước được xử lý thế nào?

Nếu Vietnam Airlines thu xếp được chuyến bay thay thế và Quý khách chấp nhận sử dụng chuyến bay thay thế này: Hành lý trả trước được chuyển sang chuyến bay mới miễn phí.

Nếu Vietnam Airlines không thu xếp được chuyến bay thay thế hoặc thu xếp được chuyến bay thay thế nhưng Quý khách không chấp nhận sử dụng chuyến bay thay thế này: Vietnam Airlines sẽ cung cấp Giấy xác nhận chưa sử dụng Hành lý trả trước và khách nộp Giấy xác nhận này tại các Văn phòng bán của Vietnam Airlines để làm thủ tục chi hoàn miễn phí phần Hành lý trả trước chưa sử dụng.

11. Nếu chuyến bay/hành trình bị thay đổi vì nguyên nhân bất khả kháng thì  Hành lý trả trước được xử lý thế nào?

Nếu Vietnam Airlines thu xếp được chuyến bay thay thế: Hành lý trả trước được chuyển sang chuyến bay mới miễn điều kiện hạn chế thay đổi. Quý khách thanh toán phần chi phí phát sinh (nếu có).

Nếu Vietnam Airlines không thu xếp được chuyến bay thay thế hoặc Quý khách không chấp nhận sử dụng chuyến bay thay thế hoặc khách không chấp nhận trả thêm chi phí phát sinh: Hành lý trả trước sẽ được chi hoàn miễn phí.

12. Hành lý trả trước được chi hoàn miễn phí trong trường hợp nào?

Hành lý trả trước được chi hoàn miễn phí trong các trường hợp sau:

  • Vì lý do an toàn và điều kiện khai thác mà Vietnam Airlines không thể vận chuyển Hành lý trả trước mà Quý khách đã mua.
  • Chuyến bay bị hủy do nguyên nhân bất khả kháng hoặc do lỗi của Vietnam Airlines.

13. Nếu trọng lượng thực tế của hành lý của tôi vượt quá hoặc ít hơn so với Hành lý trả trước đã mua?

  • Nếu trọng lượng thực tế của hành lý khi Quý khách làm thủ tục tại sân bay ít hơn Hành lý miễn cước và Hành lý trả trước, Quý khách không được hoàn trả Hành lý trả trước đã mua.
  • Nếu trọng lượng thực tế của hành lý khi Quý khách làm thủ tục tại sân bay vượt quá Hành lý miễn cước và Hành lý trả trước, Quý khách phải mua Hành lý tính cước cho phần vượt này theo giá áp dụng tại sân bay được tính theo kg.

Quý khách có thể tham khảo giá Hành lý tính cước áp dụng tại sân bay theo kg.

14. Nếu tôi mua hơn 35kg Hành lý trả trước, tôi có thể đóng gói trong một kiện không? Kích thước tối đa một kiện được chấp nhận vận chuyển?

Vì lý do an toàn của chuyến bay và sức khỏe của nhân viên, Vietnam Airlines không chấp nhận bất kỳ kiện hành lý nào quá 32kg hoặc tổng kích thước ba (3) chiều quá 203cm mà không thông báo trước cho Vietnam Airlines

Nếu Quý khách có kiện hành lý nặng quá trọng lượng hoặc quá kích thước nêu trên, Vietnam Airlines khuyến cáo Quý khách nên đóng gói thành kiện riêng biệt, mỗi kiện không quá 32kg và tổng kích thước ba (3) chiều không vượt quá 203cm.

15. Hành lý trả trước dùng để trả cho  cho các loại hành lý nào?

Hành lý trả trước được dùng để trả cho Hành lý tính cước, ngoại trừ:

  • Các loại hàng hóa bị cấm, hạn chế vận chuyển theo quy định của nhà chức trách
  • Các loại Hành lý đặc biệt theo quy định của Vietnam Airlines.

16. Nếu tôi đã mua vé máy bay của Vietnam Airlines, tôi có thể mua Hành lý trả trước trên website của Vietnam Airlines hay không?

Quý khách sau khi mua vé máy bay trên website/ Phòng vé/ Đại lý của của Vietnam Airlines (mã 738) có thể lên website của Vietnam Airlines để mua Hành lý trả trước.

17. Tôi nhập mã đặt chỗ để mua Hành lý trả trước nhưng hệ thống không tìm thấy mã đặt chỗ của tôi?

Quý khách phải sử dụng Mã đặt chỗ của Vietnam Airlines để đăng nhập với mật khẩu là email đã đăng ký khi mua vé. Quý khách có thể liên hệ với Chi nhánh của Vietnam Airlines để kiểm tra Mã đặt chỗ chính xác trên hệ thống của Vietnam Airlines. Nếu chưa đăng ký địa chỉ email, Quý khách có thể yêu cầu bổ sung để thực hiện mua Hành lý trả trước trên website.

18. Sau khi đã mua Hành lý trả trước, tôi có thể truy cập lại và mua thêm Hành lý trả trước không?

Quý khách được mua Hành lý trả trước trên website cho những khách và chặng bay chưa mua Hành lý trả trước.

Đối với những khách và chặng bay đã mua Hành lý trả trước, xin vui lòng liên hệ với Phòng vé của Vietnam Airlines để được trợ giúp nếu muốn mua thêm Hành lý trả trước

19. Các hình thức thanh toán nào được chấp nhận khi mua Hành lý trả trước  trên website của Vietnam Airlines?

Nếu Quý khách mua Hành lý trả trước trong quá trình mua vé trên website, Vietnam Airlines chấp nhận các hình thức thanh toán sau: (i) Thanh toán ngay bằng thẻ Thanh toán Quốc tế hoặc thẻ Thanh toán Nội địa tại Việt Nam; (ii) Thanh toán sau bằng thẻ Thanh toán nội địa tại Việt Nam.

Nếu Quý khách đã mua vé của Vietnam Airlines, sau đó mua Hành lý trả trước trên website, Vietnam Airlines chỉ chấp nhận hình thức thanh toán ngay bằng  thẻ Thanh toán Quốc tế.

20. Tôi đã mua hành lý trả trước trên website của Vietnam Airlines bằng thẻ thanh toán quốc tế thì có phải xác thực thẻ không?

Nếu Quý khách thanh toán bằng các loại thẻ Thanh toán Quốc tế (VISA, MasterCard, JCB), chủ thẻ phải xác thực thẻ tại sân bay khi làm thủ tục chuyến bay hoặc tại các Chi nhánh của Vietnam Airlines trước chuyến bay.

21. Làm thế nào để chứng minh tôi đã mua thành công hành lý trả trước trên website của Vietnam Airlines? Phiếu thu hành lý trả trước có được coi là hóa đơn để thanh toán hay không?

Sau khi thanh toán thành công Hành lý trả trước trên website của Vietnam Airlines, Quý khách sẽ nhận được “Phiếu thu dịch vụ điện tử (EMD)” qua địa chỉ thư điện tử. Tờ phiếu thu này có thể thay thế hóa đơn giá trị gia tăng (theo công văn số 4931/ TCT – DNL của Bộ Tài Chính ban hành ngày 7/11/2014) và có tính pháp lý trong thanh toán. Quý khách cần giữ lại thẻ lên tàu để chứng minh dịch vụ đã được thực hiện với các tổ chức thanh toán.

Sau khi thanh toán thành công, nếu Quý khách không nhận được “Phiếu thu dịch vụ điện tử (EMD)” qua địa chỉ thư điện tử, Quý khách cần liên hệ ngay với Vietnam Airlines để được hỗ trợ thông tin.

22. Tôi nhập mã đặt chỗ để mua Hành lý trả trước trên website www.vietnamairlines.com  nhưng hệ thống báo lỗi không thực hiện được?

Một số trường hợp không mua được hành lý trả trước tại website www.vietnamairlines.com, Qúy khách vui lòng mua hành lý trả trước tại các Phòng vé của Vietnam Airlines.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *