Lịch Bay hãng Vietjet Air

1. Tại sao Vietjet yêu cầu cung cấp số điện thoại hành khách phải thật chính xác ?
Trường hợp hoãn chuyến, huỷ chuyến, chậm giờ, trúng thưởng, khuyến mãi…, chúng tôi cần có thông tin chính xác về SĐT liên hệ của khách hàng để thông báo ngay lập tức.
2. Chuyến bay của tôi bị hoãn chậm giờ, thậm chí bị hủy chuyến, tôi có được hãng bồi thường thiệt hại gì không ?
Chúng tôi thực hiện đúng theo quy định về việc bồi thường chậm hủy chuyến do Bộ Giao thông vận  tải quy định.

3. Trường hợp chuyến bay thay đổi, VJC có chịu trách nhiêm đối với chuyến bay nối chuyến của hành khách không?
Chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về việc nối chuyến của quý khách.

4. Máy bay của VJC khai thác chủng loại gì? Có ưu điểm gì để giới thiệu với khách hàng?
Máy bay VietjetAir khai thác là loại Airbus A320  loại máy bay đang được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.

5. Lịch bay của VJC có bao giờ thay đổi không? Bạn hãy nêu một số lý do dẫn đến lịch bay thay đổi?
Có, một số lý do như thời tiết xấu, tình trạng kỹ thuật và một số lý do bất khả kháng khác.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *